Lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

 • Door geen winstoogmerk zijn wij in staat de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden.
 • Immaterieel voordeel zoals regelen/verzorgen/controle van de uitvaart.
 • Financieel voordeel;
  • Bij gebruik aula te Westerbork;
   • meerprijs aula voor niet-leden €150,–
   • huur baarwagen * € 100,–
   • huur zinktoestel en omranding € 200,–
   • huur geluid * € 50,–
   • huur piano * € 75,–
   • Gebruik TV scherm in aula * € 75,–
   • CD* / DVD opname in aula € 55,–
   • bruto loonkosten uren aulabeheerder *
   • * gratis voor leden
  • Uit te keren dienstenpakket €1.750,–
 • Korting op de tarieven van de uitvaartverzorger en bewaking van de tarieven die de uitvaartverzorger mag hanteren. Hierdoor is het voordeel vele malen groter.
 • Door collectiviteitkorting heeft het uit te keren dienstenpakket een veel hogere
  waarde. De korting kan oplopen tot vele honderden/duizenden euro’s.
 • De kosten van een uitvaart zijn hierdoor veel lager dan wanneer u geen lid bent.

Het lidmaatschap is ook na verhuizing geldig door heel Nederland.