Welkom

 

Welkom op de website van Uitvaartvereniging Westerbork en omstreken. Uitvaartvereniging Westerbork e.o. is een begrip in de Börker samenleving. Wij verzorgen uw uitvaart, zoals u het wenst.

Voor de oprichting van de begrafenisvereniging Westerbork op 1 maart 1924 was het begraven van de overledene een taak van de naobers, de buren. Zij regelden alles.

In de beginjaren kon de vereniging maar moeilijk rondkomen want alleen het gezinshoofd betaalde contributie. Geleidelijk veranderde dat maar steeds werd er op gelet dat de hoogte van de contributie tegenover de lagere klasse verantwoord moest zijn. Doel bleef steeds dat voor een ieder een eerbiedwaardige begrafenis te verzorgen was tegen zo gering mogelijke kosten.

De vereniging nam in de loop der jaren personeel in dienst en de taken van de buren werden geringer. Er werd voor gekozen om uit de contributie voor een ieder een pakket samen te stellen van diensten welke de vereniging kon bieden. Inmiddels was de naam veranderd in Uitvaartvereniging.

Na de invoering van de Wet Toezicht Natura Uitvaart Verenigingen wordt de leden een verzorgingspakket aangeboden van diensten en verstrekkingen. Doel is nog steeds om een uitvaart te verzorgen waarbij geen commerciële overwegingen een rol spelen, ten bate van de leden welke hierdoor vele duizenden euro’s voordeliger uit zijn.

Nu zaken goed regelen, straks een hele zorg minder! Nu doen, voor het te laat is.

Bij overlijden bellen; 0800-0242526 (dag en nacht bereikbaar)