Informatie

Bij overlijden wordt de uitvaartleider in kennis gesteld. Uitvaartleider voor onze vereniging is Uitvaartverzorging U.G.N.A. te Coevorden. Het werk van de vereniging start nu door middel van verzorging van de overledene en het overleggen met de nabestaanden. De vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies.

Bij overlijden in een ziekenhuis of bejaarden/verpleegtehuis wordt meestal door personeel van de instelling de verzorging van de overledene gedaan. De uitvaartleider regelt de uitvaart verder, zoals behulpzaam zijn met het opstellen van de rouwadvertenties, rouwbrieven en alles wat verder dient te gebeuren.

De opbaring kan plaatsvinden in Uitvaartcentrum “De Kim” aan de Kerkhoflaan. Tijdens de opbaring kan een condoleance geregeld worden. De uitvaart kan vanuit Uitvaartcentrum “De Kim” plaatsvinden.

Van iedere uitvaart worden de rekeningen naar de administratie verzonden. Deze worden voldaan en na enige tijd wordt de totale rekening aan de nabestaanden verzonden, onder aftrek van het voorschotpakket van de vereniging en eventuele aanvullende verzekeringen. Het voorschot kan besteed worden voor verschillende onderdelen: verzorging overledene, overbrengen, begrafenis/ crematie rijden, beloning dragers en koffieschenkers, kist, advertentie en opbaring.