Lichtjesavond 2019

Weergoden zijn sfeervolle lichtjesavond goedgezind.

De lichtjesavond op zondag 22 december jl. op de openbare begraafplaatsen, in Westerbork aan de Kerkhoflaan en in Witteveen aan Mej. A. Talmaweg was wederom een sfeervolle gedenkavond dit jaar in een groen decor. De weergoden waren goedgezind want het regende tot 18.00 uur en bij aanvang van de lichtjesavond werd het droog en dit bleef zo tot het einde.

Ruim 350 mensen in Westerbork en ruim 200 mensen in Witteveen gingen, vergezeld met een fakkel, naar het graf van hun dierbaren om daar een lichtje te plaatsen. Ook werd er massaal gebruik gemaakt van de ‘stiltetafel’ om daar een lichtje te branden voor een dierbare die elders begraven/gecremeerd is. Nadien was er gelegenheid om een kopje koffie of warme chocolademelk te drinken in de aula(Westerbork) of buiten(Witteveen) waar ook veel gebruik van gemaakt werd en men nog even na kon praten.

Mede door de inzet van de vele vrijwilligers en de bijdrage van Belangenvereniging dorp Westerbork, Regiobank Westerbork, Plaatselijk Belang Witteveen en Stichting Uitvaartcentrum “De Kim”, kunnen we terug zien op een “warme” lichtjesavond die in de behoefte voorziet en zeker in deze donkere dagen troost biedt aan een ieder.