Afscheid bij Algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Westerbork

Tijdens de Algemeen ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Westerbork e.o. op donderdag 20 juni jl., is er afscheid genomen van voorzitter Jan Reinds. Na een bestuursperiode van ruim 9 jaar in het bestuur en later als voorzitter, was Dhr. Reinds niet herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid is Mw. Jannie Scholte-Meijers toegetreden tot het bestuur. Zij is van oorsprong ook afkomstig uit Elp net als Dhr. Jan Reinds. Het bestuur streeft er naar dat alle dorpen vertegenwoordigd zijn in het bestuur, zodat de afstand naar de inwoners klein is en de lijnen kort zijn. Dhr. Reinds kreeg een passend afscheidscadeau wat door Dhr. Adrie Luning (secr./penningm.) werd overhandigd en hem prees voor zijn doorzettingsvermogen. Hij was altijd de spin in het web en hij zal zeker gemist worden.